Advokátní kancelář

JUDr. Eva Rutová, advokátka

Vítáme Vás na stránkách advokátní kaceláře JUDr. Eva Rutové. Tato advokátní kancelář byla založena v roce 1995 a po celou dobu se věnuje právní pomocí klientům v oblasti občanského práva.

Poskytuje právní poradenství a zastupování před soudy při řešení rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů (SJM), stanovení výživného a úpravu vztahu s nezletilými dětmi. Další oblastí, které se advokátní kancelář často věnuje, je pomoc kletům v dědických řízeních a při řešení vlastnických a spoluvlastnických vztahů k nemovitostem.


Základními principy naší advokátní kanceláře, na které se mohou klienti vždy spolehnout jsou:

  • Individuální přístup ke klientům.
  • Důraznost při prosazování a hájení práv a zájmů našich klientů.
  • Profesionalita a zkušenost.
Nové stránky : Rodinný právník - www.rodinny-pravnik.cz .