Advokátní kancelář

JUDr. Eva Rutová, advokátka


Dlouholetá právní praxe v Praze

Advokátní kancelář v Praze provozuje nepřetržitě od roku 1995 JUDr. Eva Rutová, advokátka s dlouholetými zkušenostmi z pedagogické činnosti a všeobecné právní praxe, vykonávané od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1988.

Advokátní kancelář JUDr. Evy Rutové je zaměřená především na řešení problémů a situací klientů především v oblasti občanského práva, konkrétně práva rodinného, dědického a nemovitostního práva.

Tato právní kancelář s více než dvacetiletou praxí zajišťuje klientům seriozní a konstruktivní přístup při řešení jejich problémů, ať již se jedná například o rozvod manželství (kdy kancelář má velké zkušenosti i s mezinárodními rozvody), řešení problematiky výživného, vypořádání společného majetku či otázky dědictví.

Kancelář poskytuje své služby nejčastěji formou právních konzultací, právního zastupování v soudním řízení nebo při mimosoudním vyjednávání. Advokátní kancelář také zajišťuje profesionální vypracování veškerých smluv a dohod dle požadavků klientů.


Podrobnější informace : Rodinný právník - www.rodinny-pravnik.cz .